Lịch thi đấu UEFA European 24h nhanh nhất hôm nay

Update lịch thi đấu bóng đá giải UEFA European 2023-2025 được cập nhật nhanh nhất tại Socolive TV

Chủ Nhật, Ngày 16/06/2024

20:00 - 16/06

Poland

Poland
VS
Netherlands

Netherlands

22:59 - 16/06

Slovenia

Slovenia
VS
Denmark

Denmark

02:00 - 17/06

Serbia

Serbia
VS
England

England

Thứ Hai, Ngày 17/06/2024

20:00 - 17/06

Romania

Romania
VS
Ukraine

Ukraine

22:59 - 17/06

Belgium

Belgium
VS
Slovakia

Slovakia

02:00 - 18/06

Austria

Austria
VS
France

France

Thứ Ba, Ngày 18/06/2024

22:59 - 18/06

Turkey

Turkey
VS
Georgia

Georgia

02:00 - 19/06

Portugal

Portugal
VS
Czech Republic

Czech Republic

Thứ Tư, Ngày 19/06/2024

20:00 - 19/06

Croatia

Croatia
VS
Albania

Albania

22:59 - 19/06

Germany

Germany
VS
Hungary

Hungary

02:00 - 20/06

Scotland

Scotland
VS
Switzerland

Switzerland

Thứ Năm, Ngày 20/06/2024

20:00 - 20/06

Slovenia

Slovenia
VS
Serbia

Serbia

22:59 - 20/06

Denmark

Denmark
VS
England

England

02:00 - 21/06

Spain

Spain
VS
Italy

Italy

Thứ Sáu, Ngày 21/06/2024

20:00 - 21/06

Slovakia

Slovakia
VS
Ukraine

Ukraine

22:59 - 21/06

Poland

Poland
VS
Austria

Austria

02:00 - 22/06

Netherlands

Netherlands
VS
France

France

Thứ Bảy, Ngày 22/06/2024

20:00 - 22/06

Georgia

Georgia
VS
Czech Republic

Czech Republic

22:59 - 22/06

Turkey

Turkey
VS
Portugal

Portugal

02:00 - 23/06

Belgium

Belgium
VS
Romania

Romania

Chủ Nhật, Ngày 23/06/2024

02:00 - 24/06

Switzerland

Switzerland
VS
Germany

Germany

02:00 - 24/06

Scotland

Scotland
VS
Hungary

Hungary

Thứ Hai, Ngày 24/06/2024

02:00 - 25/06

Albania

Albania
VS
Spain

Spain

02:00 - 25/06

Croatia

Croatia
VS
Italy

Italy

Thứ Ba, Ngày 25/06/2024

22:59 - 25/06

France

France
VS
Poland

Poland

22:59 - 25/06

Netherlands

Netherlands
VS
Austria

Austria

02:00 - 26/06

England

England
VS
Slovenia

Slovenia

02:00 - 26/06

Denmark

Denmark
VS
Serbia

Serbia

Thứ Tư, Ngày 26/06/2024

22:59 - 26/06

Slovakia

Slovakia
VS
Romania

Romania

22:59 - 26/06

Ukraine

Ukraine
VS
Belgium

Belgium

02:00 - 27/06

Georgia

Georgia
VS
Portugal

Portugal

02:00 - 27/06

Czech Republic

Czech Republic
VS
Turkey

Turkey

Thứ Bảy, Ngày 29/06/2024

22:59 - 29/06

[A2]

[A2]
VS
[B2]

[B2]

02:00 - 30/06

[A1]

[A1]
VS
[C2]

[C2]

Chủ Nhật, Ngày 30/06/2024

22:59 - 30/06

[C1]

[C1]
VS
[D3]/[E3]/[F3]

[D3]/[E3]/[F3]

02:00 - 01/07

[B1]

[B1]
VS
[A3]/[D3]/[E3]/[F3]

[A3]/[D3]/[E3]/[F3]

Thứ Hai, Ngày 01/07/2024

22:59 - 01/07

[D2]

[D2]
VS
[E2]

[E2]

02:00 - 02/07

[F1]

[F1]
VS
[A3]/[B3]/[C3]

[A3]/[B3]/[C3]

Thứ Ba, Ngày 02/07/2024

22:59 - 02/07

[E1]

[E1]
VS
[A3]/[B3]/[C3]/[D3]

[A3]/[B3]/[C3]/[D3]

02:00 - 03/07

[D1]

[D1]
VS
[F2]

[F2]

Thứ Sáu, Ngày 05/07/2024

22:59 - 05/07

39 WIN

39 WIN
VS
37 WIN

37 WIN

02:00 - 06/07

41 WIN

41 WIN
VS
42 WIN

42 WIN

Thứ Bảy, Ngày 06/07/2024

22:59 - 06/07

40 WIN

40 WIN
VS
38 WIN

38 WIN

02:00 - 07/07

43 WIN

43 WIN
VS
44 WIN

44 WIN

Thứ Ba, Ngày 09/07/2024

02:00 - 10/07

45 WIN

45 WIN
VS
46 WIN

46 WIN

Thứ Tư, Ngày 10/07/2024

02:00 - 11/07

47 WIN

47 WIN
VS
48 WIN

48 WIN

Chủ Nhật, Ngày 14/07/2024

02:00 - 15/07

49 WIN

49 WIN
VS
50 WIN

50 WIN