Lịch thi đấu Ngoại Hạng Trung Quốc 24h nhanh nhất hôm nay

Update lịch thi đấu bóng đá giải Ngoại Hạng Trung Quốc 2024 được cập nhật nhanh nhất tại Socolive TV

Thứ Sáu, Ngày 19/04/2024

19:00 - 19/04

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

Thứ Bảy, Ngày 20/04/2024

14:30 - 20/04

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

18:00 - 20/04

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

18:35 - 20/04

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

19:00 - 20/04

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

Chủ Nhật, Ngày 21/04/2024

18:00 - 21/04

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

18:35 - 21/04

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

19:00 - 21/04

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

Thứ Sáu, Ngày 26/04/2024

17:00 - 26/04

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:00 - 26/04

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

18:35 - 26/04

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

18:35 - 26/04

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

18:35 - 26/04

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

18:35 - 26/04

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

19:00 - 26/04

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

Thứ Bảy, Ngày 27/04/2024

18:35 - 27/04

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

Thứ Ba, Ngày 30/04/2024

17:00 - 30/04

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:35 - 30/04

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

19:00 - 30/04

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

19:00 - 30/04

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

Thứ Tư, Ngày 01/05/2024

14:30 - 01/05

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

17:00 - 01/05

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

18:35 - 01/05

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

19:00 - 01/05

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

Thứ Bảy, Ngày 04/05/2024

18:35 - 04/05

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

19:00 - 04/05

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

Chủ Nhật, Ngày 05/05/2024

14:30 - 05/05

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

17:00 - 05/05

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

18:00 - 05/05

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

18:35 - 05/05

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

18:35 - 05/05

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

19:00 - 05/05

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

Thứ Sáu, Ngày 10/05/2024

18:00 - 10/05

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:35 - 10/05

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

19:00 - 10/05

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

Thứ Bảy, Ngày 11/05/2024

18:00 - 11/05

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

18:35 - 11/05

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

19:00 - 11/05

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

Chủ Nhật, Ngày 12/05/2024

18:35 - 12/05

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

19:00 - 12/05

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

Thứ Tư, Ngày 15/05/2024

18:35 - 15/05

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

Thứ Năm, Ngày 16/05/2024

18:35 - 16/05

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

Thứ Sáu, Ngày 17/05/2024

18:00 - 17/05

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:35 - 17/05

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

18:35 - 17/05

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

18:35 - 17/05

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

19:00 - 17/05

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

Thứ Bảy, Ngày 18/05/2024

18:35 - 18/05

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

Thứ Ba, Ngày 21/05/2024

18:00 - 21/05

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

18:35 - 21/05

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

18:35 - 21/05

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

18:35 - 21/05

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

19:00 - 21/05

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

19:00 - 21/05

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

Thứ Tư, Ngày 22/05/2024

18:35 - 22/05

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

19:00 - 22/05

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

Thứ Bảy, Ngày 25/05/2024

18:35 - 25/05

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

19:00 - 25/05

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

Chủ Nhật, Ngày 26/05/2024

17:00 - 26/05

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

18:00 - 26/05

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:00 - 26/05

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

18:35 - 26/05

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

18:35 - 26/05

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

19:00 - 26/05

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

Thứ Sáu, Ngày 14/06/2024

18:35 - 14/06

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

19:00 - 14/06

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

19:00 - 14/06

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

Thứ Bảy, Ngày 15/06/2024

18:35 - 15/06

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

19:00 - 15/06

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

Chủ Nhật, Ngày 16/06/2024

18:00 - 16/06

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

18:35 - 16/06

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

19:00 - 16/06

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

Thứ Ba, Ngày 25/06/2024

18:00 - 25/06

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

18:35 - 25/06

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

18:35 - 25/06

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

19:00 - 25/06

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

Thứ Tư, Ngày 26/06/2024

18:00 - 26/06

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

18:35 - 26/06

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

18:35 - 26/06

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

19:00 - 26/06

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

Thứ Bảy, Ngày 29/06/2024

18:00 - 29/06

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:35 - 29/06

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

18:35 - 29/06

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

Chủ Nhật, Ngày 30/06/2024

17:00 - 30/06

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

18:35 - 30/06

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

18:35 - 30/06

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

18:35 - 30/06

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

19:00 - 30/06

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

Thứ Sáu, Ngày 05/07/2024

18:35 - 05/07

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

Thứ Bảy, Ngày 06/07/2024

18:00 - 06/07

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

18:35 - 06/07

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

19:00 - 06/07

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

Chủ Nhật, Ngày 07/07/2024

18:00 - 07/07

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

18:35 - 07/07

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

18:35 - 07/07

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

19:00 - 07/07

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

Thứ Sáu, Ngày 12/07/2024

18:00 - 12/07

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

18:35 - 12/07

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

18:35 - 12/07

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

19:00 - 12/07

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

Thứ Bảy, Ngày 13/07/2024

18:35 - 13/07

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:35 - 13/07

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

19:00 - 13/07

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

19:00 - 13/07

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

Thứ Sáu, Ngày 26/07/2024

18:35 - 26/07

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

19:00 - 26/07

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

Thứ Bảy, Ngày 27/07/2024

18:00 - 27/07

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

18:35 - 27/07

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

Chủ Nhật, Ngày 28/07/2024

18:35 - 28/07

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

18:35 - 28/07

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

19:00 - 28/07

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

Thứ Hai, Ngày 29/07/2024

18:35 - 29/07

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

Thứ Sáu, Ngày 02/08/2024

18:35 - 02/08

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

Thứ Bảy, Ngày 03/08/2024

18:00 - 03/08

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

18:35 - 03/08

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

18:35 - 03/08

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

19:00 - 03/08

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

19:00 - 03/08

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

Chủ Nhật, Ngày 04/08/2024

18:35 - 04/08

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

19:00 - 04/08

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

Thứ Sáu, Ngày 09/08/2024

18:35 - 09/08

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

18:35 - 09/08

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

Thứ Bảy, Ngày 10/08/2024

18:00 - 10/08

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

18:35 - 10/08

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

19:00 - 10/08

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

Chủ Nhật, Ngày 11/08/2024

18:35 - 11/08

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

18:35 - 11/08

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

19:00 - 11/08

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

Thứ Sáu, Ngày 16/08/2024

18:00 - 16/08

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

18:35 - 16/08

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

19:00 - 16/08

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

19:00 - 16/08

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

Thứ Bảy, Ngày 17/08/2024

18:00 - 17/08

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

18:35 - 17/08

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

18:35 - 17/08

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

19:00 - 17/08

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

Thứ Bảy, Ngày 24/08/2024

18:00 - 24/08

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

18:35 - 24/08

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

18:35 - 24/08

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

19:00 - 24/08

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

Chủ Nhật, Ngày 25/08/2024

18:00 - 25/08

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

18:35 - 25/08

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

18:35 - 25/08

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

19:00 - 25/08

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

Thứ Sáu, Ngày 13/09/2024

18:00 - 13/09

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

18:35 - 13/09

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

19:00 - 13/09

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

Thứ Bảy, Ngày 14/09/2024

18:35 - 14/09

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

18:35 - 14/09

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

19:00 - 14/09

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

Chủ Nhật, Ngày 15/09/2024

18:35 - 15/09

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

19:00 - 15/09

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

Thứ Sáu, Ngày 20/09/2024

18:35 - 20/09

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

Thứ Bảy, Ngày 21/09/2024

17:00 - 21/09

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

18:35 - 21/09

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

18:35 - 21/09

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

19:00 - 21/09

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

Chủ Nhật, Ngày 22/09/2024

14:30 - 22/09

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

18:00 - 22/09

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

19:00 - 22/09

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

Thứ Bảy, Ngày 28/09/2024

14:30 - 28/09

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

17:00 - 28/09

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

18:35 - 28/09

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

18:35 - 28/09

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

19:00 - 28/09

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

Chủ Nhật, Ngày 29/09/2024

18:35 - 29/09

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

18:35 - 29/09

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

19:00 - 29/09

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

Thứ Sáu, Ngày 18/10/2024

18:35 - 18/10

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

18:35 - 18/10

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

18:35 - 18/10

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

19:00 - 18/10

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

Thứ Bảy, Ngày 19/10/2024

14:30 - 19/10

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island

18:35 - 19/10

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

Chủ Nhật, Ngày 20/10/2024

17:00 - 20/10

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

18:35 - 20/10

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

Chủ Nhật, Ngày 27/10/2024

14:30 - 27/10

Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions
VS
Shanghai Port

Shanghai Port

14:30 - 27/10

Henan Football Club

Henan Football Club
VS
Changchun Yatai

Changchun Yatai

14:30 - 27/10

Meizhou Hakka

Meizhou Hakka
VS
Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns

14:30 - 27/10

Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun
VS
Beijing Guoan

Beijing Guoan

14:30 - 27/10

Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island
VS
Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC

14:30 - 27/10

Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua
VS
Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng

14:30 - 27/10

Tianjin Tigers

Tianjin Tigers
VS
Qingdao Manatee

Qingdao Manatee

14:30 - 27/10

Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown
VS
Shandong Taishan

Shandong Taishan

Thứ Bảy, Ngày 02/11/2024

14:30 - 02/11

Beijing Guoan

Beijing Guoan
VS
Henan Football Club

Henan Football Club

14:30 - 02/11

Changchun Yatai

Changchun Yatai
VS
Zhejiang Greentown

Zhejiang Greentown

14:30 - 02/11

Chengdu Rongcheng FC

Chengdu Rongcheng FC
VS
Shanghai Shenhua

Shanghai Shenhua

14:30 - 02/11

Qingdao Manatee

Qingdao Manatee
VS
Cangzhou Mighty Lions

Cangzhou Mighty Lions

14:30 - 02/11

Shandong Taishan

Shandong Taishan
VS
Meizhou Hakka

Meizhou Hakka

14:30 - 02/11

Shanghai Port

Shanghai Port
VS
Tianjin Tigers

Tianjin Tigers

14:30 - 02/11

Shenzhen Xinpengcheng

Shenzhen Xinpengcheng
VS
Nantong Zhiyun

Nantong Zhiyun

14:30 - 02/11

Wuhan Three Towns

Wuhan Three Towns
VS
Qingdao Youth Island

Qingdao Youth Island