Lịch thi đấu Vòng Loại World Cup Châu Phi 24h nhanh nhất hôm nay

Update lịch thi đấu bóng đá giải Vòng Loại World Cup Châu Phi 2023-2025 được cập nhật nhanh nhất tại Socolive TV

Thứ Hai, Ngày 17/03/2025

20:00 - 17/03

Burkina Faso

Burkina Faso
VS
Djibouti

Djibouti

20:00 - 17/03

Burundi

Burundi
VS
Ivory Coast

Ivory Coast

20:00 - 17/03

Comoros

Comoros
VS
Mali

Mali

20:00 - 17/03

Central African Republic

Central African Republic
VS
Madagascar

Madagascar

20:00 - 17/03

Mozambique

Mozambique
VS
Uganda

Uganda

20:00 - 17/03

Guinea

Guinea
VS
Somalia

Somalia

20:00 - 17/03

Botswana

Botswana
VS
Algeria

Algeria

20:00 - 17/03

Malawi

Malawi
VS
Namibia

Namibia

20:00 - 17/03

Liberia

Liberia
VS
Tunisia

Tunisia

20:00 - 17/03

Equatorial Guinea

Equatorial Guinea
VS
Sao Tome Principe

Sao Tome Principe

20:00 - 17/03

Gambia

Gambia
VS
Kenya

Kenya

20:00 - 17/03

Gabon

Gabon
VS
Seychelles

Seychelles

20:00 - 17/03

Tanzania

Tanzania
VS
Congo

Congo

20:00 - 17/03

Ethiopia

Ethiopia
VS
Egypt

Egypt

20:00 - 17/03

Niger

Niger
VS
Morocco

Morocco

20:00 - 17/03

Zimbabwe

Zimbabwe
VS
Benin

Benin

20:00 - 17/03

South Africa

South Africa
VS
Lesotho

Lesotho

20:00 - 17/03

Rwanda

Rwanda
VS
Nigeria

Nigeria

20:00 - 17/03

Libya

Libya
VS
Angola

Angola

20:00 - 17/03

Eswatini

Eswatini
VS
Cameroon

Cameroon

20:00 - 17/03

Cape Verde

Cape Verde
VS
Mauritius

Mauritius

20:00 - 17/03

Togo

Togo
VS
Mauritania

Mauritania

20:00 - 17/03

Sudan

Sudan
VS
Senegal

Senegal

20:00 - 17/03

Democratic Rep Congo

Democratic Rep Congo
VS
South Sudan

South Sudan

20:00 - 17/03

Sierra Leone

Sierra Leone
VS
Guinea Bissau

Guinea Bissau

20:00 - 17/03

Ghana

Ghana
VS
Chad

Chad

Thứ Hai, Ngày 24/03/2025

20:00 - 24/03

Comoros

Comoros
VS
Chad

Chad

20:00 - 24/03

Benin

Benin
VS
South Africa

South Africa

20:00 - 24/03

Ethiopia

Ethiopia
VS
Djibouti

Djibouti

20:00 - 24/03

Egypt

Egypt
VS
Sierra Leone

Sierra Leone

20:00 - 24/03

Sudan

Sudan
VS
South Sudan

South Sudan

20:00 - 24/03

Senegal

Senegal
VS
Togo

Togo

20:00 - 24/03

Mauritania

Mauritania
VS
Democratic Rep Congo

Democratic Rep Congo

20:00 - 24/03

Eswatini

Eswatini
VS
Mauritius

Mauritius

20:00 - 24/03

Cameroon

Cameroon
VS
Libya

Libya

20:00 - 24/03

Angola

Angola
VS
Cape Verde

Cape Verde

20:00 - 24/03

Rwanda

Rwanda
VS
Lesotho

Lesotho

20:00 - 24/03

Nigeria

Nigeria
VS
Zimbabwe

Zimbabwe

20:00 - 24/03

Morocco

Morocco
VS
Tanzania

Tanzania

20:00 - 24/03

Madagascar

Madagascar
VS
Ghana

Ghana

20:00 - 24/03

Congo

Congo
VS
Zambia

Zambia

20:00 - 24/03

Kenya

Kenya
VS
Gabon

Gabon

20:00 - 24/03

Ivory Coast

Ivory Coast
VS
Gambia

Gambia

20:00 - 24/03

Burundi

Burundi
VS
Seychelles

Seychelles

20:00 - 24/03

Tunisia

Tunisia
VS
Malawi

Malawi

20:00 - 24/03

Namibia

Namibia
VS
Equatorial Guinea

Equatorial Guinea

20:00 - 24/03

Liberia

Liberia
VS
Sao Tome Principe

Sao Tome Principe

20:00 - 24/03

Uganda

Uganda
VS
Guinea

Guinea

20:00 - 24/03

Botswana

Botswana
VS
Somalia

Somalia

20:00 - 24/03

Algeria

Algeria
VS
Mozambique

Mozambique

20:00 - 24/03

Mali

Mali
VS
Central African Republic

Central African Republic

20:00 - 24/03

Guinea Bissau

Guinea Bissau
VS
Burkina Faso

Burkina Faso

Thứ Hai, Ngày 01/09/2025

20:00 - 01/09

Djibouti

Djibouti
VS
Burkina Faso

Burkina Faso

20:00 - 01/09

Ivory Coast

Ivory Coast
VS
Burundi

Burundi

20:00 - 01/09

Madagascar

Madagascar
VS
Central African Republic

Central African Republic

20:00 - 01/09

Chad

Chad
VS
Ghana

Ghana

20:00 - 01/09

Uganda

Uganda
VS
Mozambique

Mozambique

20:00 - 01/09

Somalia

Somalia
VS
Guinea

Guinea

20:00 - 01/09

Algeria

Algeria
VS
Botswana

Botswana

20:00 - 01/09

Tunisia

Tunisia
VS
Liberia

Liberia

20:00 - 01/09

Sao Tome Principe

Sao Tome Principe
VS
Equatorial Guinea

Equatorial Guinea

20:00 - 01/09

Namibia

Namibia
VS
Malawi

Malawi

20:00 - 01/09

Seychelles

Seychelles
VS
Gabon

Gabon

20:00 - 01/09

Kenya

Kenya
VS
Gambia

Gambia

20:00 - 01/09

Morocco

Morocco
VS
Niger

Niger

20:00 - 01/09

Egypt

Egypt
VS
Ethiopia

Ethiopia

20:00 - 01/09

Congo

Congo
VS
Tanzania

Tanzania

20:00 - 01/09

Nigeria

Nigeria
VS
Rwanda

Rwanda

20:00 - 01/09

Lesotho

Lesotho
VS
South Africa

South Africa

20:00 - 01/09

Benin

Benin
VS
Zimbabwe

Zimbabwe

20:00 - 01/09

Mauritius

Mauritius
VS
Cape Verde

Cape Verde

20:00 - 01/09

Cameroon

Cameroon
VS
Eswatini

Eswatini

20:00 - 01/09

Angola

Angola
VS
Libya

Libya

20:00 - 01/09

South Sudan

South Sudan
VS
Democratic Rep Congo

Democratic Rep Congo

20:00 - 01/09

Senegal

Senegal
VS
Sudan

Sudan

20:00 - 01/09

Mauritania

Mauritania
VS
Togo

Togo

20:00 - 01/09

Guinea Bissau

Guinea Bissau
VS
Sierra Leone

Sierra Leone

20:00 - 01/09

Mali

Mali
VS
Comoros

Comoros

Thứ Hai, Ngày 08/09/2025

20:00 - 08/09

Central African Republic

Central African Republic
VS
Comoros

Comoros

20:00 - 08/09

Benin

Benin
VS
Lesotho

Lesotho

20:00 - 08/09

Guinea Bissau

Guinea Bissau
VS
Djibouti

Djibouti

20:00 - 08/09

Burkina Faso

Burkina Faso
VS
Egypt

Egypt

20:00 - 08/09

Togo

Togo
VS
Sudan

Sudan

20:00 - 08/09

Mauritania

Mauritania
VS
South Sudan

South Sudan

20:00 - 08/09

Democratic Rep Congo

Democratic Rep Congo
VS
Senegal

Senegal

20:00 - 08/09

Libya

Libya
VS
Eswatini

Eswatini

20:00 - 08/09

Cape Verde

Cape Verde
VS
Cameroon

Cameroon

20:00 - 08/09

Angola

Angola
VS
Mauritius

Mauritius

20:00 - 08/09

Zimbabwe

Zimbabwe
VS
Rwanda

Rwanda

20:00 - 08/09

South Africa

South Africa
VS
Nigeria

Nigeria

20:00 - 08/09

Zambia

Zambia
VS
Morocco

Morocco

20:00 - 08/09

Ghana

Ghana
VS
Mali

Mali

20:00 - 08/09

Tanzania

Tanzania
VS
Niger

Niger

20:00 - 08/09

Kenya

Kenya
VS
Seychelles

Seychelles

20:00 - 08/09

Gambia

Gambia
VS
Burundi

Burundi

20:00 - 08/09

Gabon

Gabon
VS
Ivory Coast

Ivory Coast

20:00 - 08/09

Namibia

Namibia
VS
Sao Tome Principe

Sao Tome Principe

20:00 - 08/09

Malawi

Malawi
VS
Liberia

Liberia

20:00 - 08/09

Equatorial Guinea

Equatorial Guinea
VS
Tunisia

Tunisia

20:00 - 08/09

Uganda

Uganda
VS
Somalia

Somalia

20:00 - 08/09

Mozambique

Mozambique
VS
Botswana

Botswana

20:00 - 08/09

Guinea

Guinea
VS
Algeria

Algeria

20:00 - 08/09

Madagascar

Madagascar
VS
Chad

Chad

20:00 - 08/09

Sierra Leone

Sierra Leone
VS
Ethiopia

Ethiopia

Thứ Hai, Ngày 06/10/2025

20:00 - 06/10

Djibouti

Djibouti
VS
Egypt

Egypt

20:00 - 06/10

Burundi

Burundi
VS
Kenya

Kenya

20:00 - 06/10

Chad

Chad
VS
Mali

Mali

20:00 - 06/10

Central African Republic

Central African Republic
VS
Ghana

Ghana

20:00 - 06/10

Somalia

Somalia
VS
Algeria

Algeria

20:00 - 06/10

Mozambique

Mozambique
VS
Guinea

Guinea

20:00 - 06/10

Botswana

Botswana
VS
Uganda

Uganda

20:00 - 06/10

Sao Tome Principe

Sao Tome Principe
VS
Tunisia

Tunisia

20:00 - 06/10

Malawi

Malawi
VS
Equatorial Guinea

Equatorial Guinea

20:00 - 06/10

Liberia

Liberia
VS
Namibia

Namibia

20:00 - 06/10

Seychelles

Seychelles
VS
Ivory Coast

Ivory Coast

20:00 - 06/10

Gambia

Gambia
VS
Gabon

Gabon

20:00 - 06/10

Tanzania

Tanzania
VS
Zambia

Zambia

20:00 - 06/10

Ethiopia

Ethiopia
VS
Guinea Bissau

Guinea Bissau

20:00 - 06/10

Niger

Niger
VS
Congo

Congo

20:00 - 06/10

Zimbabwe

Zimbabwe
VS
South Africa

South Africa

20:00 - 06/10

Rwanda

Rwanda
VS
Benin

Benin

20:00 - 06/10

Lesotho

Lesotho
VS
Nigeria

Nigeria

20:00 - 06/10

Mauritius

Mauritius
VS
Cameroon

Cameroon

20:00 - 06/10

Libya

Libya
VS
Cape Verde

Cape Verde

20:00 - 06/10

Eswatini

Eswatini
VS
Angola

Angola

20:00 - 06/10

Togo

Togo
VS
Democratic Rep Congo

Democratic Rep Congo

20:00 - 06/10

Sudan

Sudan
VS
Mauritania

Mauritania

20:00 - 06/10

South Sudan

South Sudan
VS
Senegal

Senegal

20:00 - 06/10

Sierra Leone

Sierra Leone
VS
Burkina Faso

Burkina Faso

20:00 - 06/10

Comoros

Comoros
VS
Madagascar

Madagascar

Thứ Hai, Ngày 13/10/2025

20:00 - 13/10

Chad

Chad
VS
Central African Republic

Central African Republic

20:00 - 13/10

Lesotho

Lesotho
VS
Zimbabwe

Zimbabwe

20:00 - 13/10

Djibouti

Djibouti
VS
Sierra Leone

Sierra Leone

20:00 - 13/10

Burkina Faso

Burkina Faso
VS
Ethiopia

Ethiopia

20:00 - 13/10

South Sudan

South Sudan
VS
Togo

Togo

20:00 - 13/10

Senegal

Senegal
VS
Mauritania

Mauritania

20:00 - 13/10

Democratic Rep Congo

Democratic Rep Congo
VS
Sudan

Sudan

20:00 - 13/10

Mauritius

Mauritius
VS
Libya

Libya

20:00 - 13/10

Cape Verde

Cape Verde
VS
Eswatini

Eswatini

20:00 - 13/10

Cameroon

Cameroon
VS
Angola

Angola

20:00 - 13/10

South Africa

South Africa
VS
Rwanda

Rwanda

20:00 - 13/10

Nigeria

Nigeria
VS
Benin

Benin

20:00 - 13/10

Zambia

Zambia
VS
Niger

Niger

20:00 - 13/10

Ghana

Ghana
VS
Comoros

Comoros

20:00 - 13/10

Morocco

Morocco
VS
Congo

Congo

20:00 - 13/10

Seychelles

Seychelles
VS
Gambia

Gambia

20:00 - 13/10

Ivory Coast

Ivory Coast
VS
Kenya

Kenya

20:00 - 13/10

Gabon

Gabon
VS
Burundi

Burundi

20:00 - 13/10

Tunisia

Tunisia
VS
Namibia

Namibia

20:00 - 13/10

Sao Tome Principe

Sao Tome Principe
VS
Malawi

Malawi

20:00 - 13/10

Equatorial Guinea

Equatorial Guinea
VS
Liberia

Liberia

20:00 - 13/10

Somalia

Somalia
VS
Mozambique

Mozambique

20:00 - 13/10

Guinea

Guinea
VS
Botswana

Botswana

20:00 - 13/10

Algeria

Algeria
VS
Uganda

Uganda

20:00 - 13/10

Mali

Mali
VS
Madagascar

Madagascar

20:00 - 13/10

Egypt

Egypt
VS
Guinea Bissau

Guinea Bissau